Kilder

Boken Jeg - pårørende / Nettkurset Jeg - en pårørende

Arbeidstilsynet. (2024). § 12-10. Omsorg for og pleie av nærstående. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/12/12-10/

Berge, T. (2014). Tankens kraft: En kognitiv tilnærming. https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Tankens-kraft.pdf

Brønstad, A., Skjetne, I., & Gjedrem, S. (2021). Helse 2: Vg2 og vg3 helsearbeiderfag (4. utg.). Gyldendal.

Brønstad, A., Skjetne, I., & Hånes, H. (2021). Helse 1: Vg2 og vg3 helsearbeiderfag (4. utg.). Gyldendal.

Bøckmann, K., & Kjellevold, A. (2021). Pårørende i helse- og omsorgstje nesten: En klinisk og juridisk innføring (3. utg.).

Helfo, H. (2024). Hvem betaler tannlegeregningen din? https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din/

Helsedirektoratet. (2024a). Helsekompetanse – kunnskap og tiltak. https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsekompetanse/helsekompetanse

Helsedirektoratet. (2024b). Helsetenester i heimen. https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsetjenester-i-hjemmet/

Helsedirektoratet. (2024c). Omsorgsstønad. https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/omsorgsstonad/

Helsedirektoratet. (2024d). Støtte og avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver. https://www.helsenorge.no/nn/hjelpetilbud-i-kommunene/avlastningstiltak/

Helsenorge. (2024a). Fastlegen. https://www.helsenorge.no/fastlegen/

Helsenorge. (2024b). Hjelpetilbud i kommunene.https://www.helsenorge.no/nn/hjelpetilbud-i-kommunene/

Hjorteland Wigestrand, H. (2023, oktober 17). Tora besøker sjeldan mannen på avlastning. https://www.parorendesenteret.no/min-historie/tora-besøker-sjeldan-mannen-på-avlastning

Hopen, L., & Gressli Haugen, M. (2007). Individuell plan( IP)= brukers plan. https://mestring.no/wp-content/uploads/2013/01/Individuell_Plan.pdf

NAV. (2024a). Omsorgspenger (hjemme med sykt barn-dager). https://www.nav.no/omsorgspenger 

NAV. (2024b). Pleiepenger for sykt barn. https://www.nav.no/pleiepenger-barn#kort-om

NAV. (2024c). Pleiepenger i livets sluttfase. https://www.nav.no/pleiepenger-sluttfase#hva

Parkinsonforbundet. (2019). Ektefelle/partner forteller—Å få hjemmesykepleie. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=AN2FXojjflg&t

Pasientreiser HF Helsedirektoratet. (2024). Kan jeg ha med noen? https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kan-jeg-ha-med-noen/

Rådet for psykisk helse. (2024). Om Hverdagsglede. https://psykiskhelse.no/kurs/hverdagsglede/

Statsforvalteren. (2024). Fremtidsfullmakt. https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/fremtidsfullmakt/

Åmås, K. O. (2023, januar 7). Den uunnværlige og usynlige omsorgen. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/kultur/kommentar/i/Kn6JA6/den-uunnvaerlige-og-usynlige-omsorgen

Alle illustrasjoner er kjøpt hos www.istockphoto.com og tilpasset til Trygge Tjenester

 

Boken Helsekompetanse / Nettkurset Jeg - en pårørende/ Qmed

Brønstad, A., Skjetne, I., & Gjedrem, S. (2021). Helse 2: Vg2 og vg3 helsearbeiderfag (4. utg.). Gyldendal.

Brønstad, A., Skjetne, I., & Hånes, H. (2021). Helse 1: Vg2 og vg3 helsearbeiderfag (4. utg.). Gyldendal.

Gombos, A. (u.å.). Legemiddelhåndtering. https://www.pleiar.no/handbok/Legemiddelhandtering/Forord/

Helsedirektoratet. (2024a). Gode råd til deg som er pårørande. https://www.helsenorge.no/parorende/rad/

Helsedirektoratet. (2024b). Helsekompetanse – kunnskap og tiltak. https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsekompetanse/helsekompetanse

Håkonsen, K. M. (2018). Psykologi og psykiske lidelser (5. utg.). Gyldendal.

Jensen, T. (2022). Diabetes mellitus. I Sykdom og behandling (3. utg.). Gyldendal.

Kjørsvik Bertelsen, A. (2022). Sykdommer i nervesystemet. I Sykdom og behandling (3. utg.). Gyldendal

Nordeng, H. (2021). Legemidler og bruken av dem (3. utg.). Gyldendal akademisk.

Paulsen, V. (2022). Sykdommer i fordøyelsessystemet. I Sykdom og behand ling (3. utg.). Gyldendal.

Skovdahl, K. (2020). Kognitiv svikt og demens. I Geriatrisk sykepleie (3. utg.).Gyldendal.

St. Olavs hospital. (2019). SEPSIS. https://youtu.be/lmz5mcu98ss?si=hOSCO FAO2fK-thUZ

Åmås, K. O. (2023, januar 7). Den uunnværlige og usynlige omsorgen. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/kultur/kommentar/i/Kn6JA6/ den-uunnvaerlige-og-usynlige-omsorgen

Alle illustrasjoner er kjøpt hos www.istockphoto.com og tilpasset til Trygge Tjenester

 

Boken Pasientdagbok / Nettkurset Jeg - en pårørende

Bøckmann, K., & Kjellevold, A. (2021). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten: En klinisk og juridisk innføring (3. utg.).

Brønstad, A., Skjetne, I., & Gjedrem, S. (2021). Helse 2: Vg2 og vg3 helsearbeiderfag (4. utg.). Gyldendal.

Brønstad, A., Skjetne, I., & Hånes, H. (2021). Helse 1: Vg2 og vg3 helsearbeiderfag (4. utg.). Gyldendal.

Alle illustrasjoner er kjøpt hos www.istockphoto.com og tilpasset til Trygge Tjenester